Dưỡng sinh Triết lý dưỡng sinh

Người nhân đức sở dĩ có tuổi thọ cao, là vì không tham lam mà trong lòng luôn luôn thanh tĩnh, tâm bình hòa cho nên Âm Dương không bị mất cân bằng, nhờ vậy mà hấp thu được những thứ tinh hoa và cái đẹp trong trời đất để nuôi dưỡng và hoàn thiện th...
Quách Mạt Nhược Bí quyết dưỡng sinh của học giả Quách Mạt Nhược
16/02/2012 01:28 SA

Quách Mạt Nhược (1892-1978) là nhà thơ, kịch tác gia, nhà sử học, nhà nghiên cứu văn tự cổ, một nhà văn hóa lớn đồng thời là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Trung Quốc. Thời trẻ du học ở Nhật, do làm việc trí óc quá độ, ông đã bị thần kinh suy nhược tr...

dưỡng sinh Ba chữ "lý" trong phép dưỡng sinh
13/02/2012 09:17 CH

Sức khỏe, không đơn thuần là vấn đề sinh lý. Cho nên, dưỡng sinh thực chất là một khoa học tổng hợp. Và phép dưỡng sinh cũng có 3 bộ phận: "sinh lý", "tâm lý" và "triết lý". Đó là 3 cái "lý" quan trọng nhất và cũng là 3 mức độ cao thấp và nông sâu khác nhau.

  Đơn vị bảo trợ thông tin

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT
[ Lên đầu trang ]