ĐẠI PHÚC BÌ - 大腹皮

大腹皮, đại phúc bì, Pericapium Arecae

Đại phúc bì - Pericapium Arecae

Đại phúc bì (Pericapium Arecae) là vỏ ngoài giữa phơi hay sấy khô của quả cau (xem cây cau).

Thường các mảnh vỏ này được đập làm 2 mà phơi cho chóng khô.

A. THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Trong đại phúc bì có những ancaloit trong hạt cau như arecolin, arecaidin, guvacolin và guvaxin, .v.v. nhưng tỷ lệ rất thấp.

B. CÔNG DỤNG VÀ LIỀU DÙNG

Tác dụng thông tiểu tiện rất rõ rệt, thường dùng chữa các bệnh phù toàn thân, nhất là bụng.

Ngày dùng 10-12g dưới dạng thuốc sắc.

Chú thích: Có người dùng và gọi đại phúc bì là những miếng mo cau phơi khô. Nhưng vỏ ngoài và vỏ giữa của quả cau hay được dùng hơn.